Esteu aquí: Inici Pràctiques laborals A institucions i organismes de la UE

A institucions i organismes de la UE

COMISSIÓ EUROPEA - PRÀCTIQUES ADMINISTRATIVES  I AL SERVEI DE TRADUCCIÓ
Pràctiques de 5 mesos per a graduats/des universitaris a diversos serveis, Direccions Generals i agències de la Comissió Europea.
Requisits: ser ciutadà de la Unió Europea; haver completat com a mínim 3 anys de titulació d’educació superior; tenir bon nivell d’anglès, francès o alemany;  no haver gaudit anteriorment d’una beca de pràctiques a qualsevol institució europea per estades superiors a 6 setmanes.
Convocatòria: 2 convocatòries anuals:

- Juliol - agost [pràctiques de març a juliol]
- Gener [pràctiques d’octubre a febrer]


PARLAMENT EUROPEU

BEQUES SCHUMAN - OPCIÓ GENERAL
Pràctiques laborals de 5 mesos a la Secretaria General del Parlament Europeu. Existeix l’opció no remunerada que admet finançament extern.
Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE o d'un país candidat, ser major d’edat, tenir bon coneixement de 2 idiomes oficials de la UE i no haver gaudit anteriorment d’unes pràctiques similars. 
Convocatòria: 2 convocatòries anuals:

-  de l'1 al 30 de juny [pràctiques d’octubre a febrer]
- de l'1 al 30 de novembre [pràctiques de març a juliol]

BEQUES SCHUMAN - PREMI SÁJAROV
Pràctiques de 5 mesos per a persones que tinguin un interès particular pels temes de drets humans.
Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE o d'un país candidat, ser major d’edat, tenir bon coneixement de 2     idiomes oficials de la UE i no haver gaudit anteriorment d’unes pràctiques similars. 
Convocatòria: 2 convocatòries anuals:

- de l'1 al 30 de juny [pràctiques d’octubre a febrer]
- de l'1 al 30 de novembre [pràctiques de març a juliol]

BEQUES SCHUMAN - OPCIÓ PERIODISME
Pràctiques remunerades de 5 mesos. 
Requisits: els mateixos de l’opció general i, a més a més, cal acreditar l’experiència professional mitjançant publicacions fetes, o bé a través de la pertinença a un col•legi o associació de periodistes o a través d’una titulació oficial de periodisme d’un estat membre de la UE.
Convocatòria: 2 convocatòries anuals:

- del 15 de març al 15 de maig [pràctiques d’octubre a febrer]
- del 15 d’agost al 15 d’octubre [pràctiques de març a juliol]

PRÀCTIQUES DE TRADUCCIÓ

Pràctiques de 3 mesos per a graduats/des universitaris.
Requisits: tenir un coneixement excel•lent de 3 llengües oficials de la UE (s’accepta la  llengua d’un país candidat), ser major d’edat, tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE i no haver gaudit de cap altre període de pràctiques remunerades. Les pràctiques es fan a Luxemburg.
Convocatòria: 4 convocatòries anuals:

- del 15 de juny al 15 d'agost [inici de les pràctiques: gener]
- del 15 de setembre al 15 de novembre [inici de les pràctiques: abril]
- del 15 de desembre al 15 de febrer [inici de les pràctiques:  juliol]
- del 15 de març al 15 de maig [nici de les pràctiques: octubre]


PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ
Pràctiques per a joves que, en el marc del seus estudis, hagin de fer un període de pràctiques. Durada: 3 mesos.

PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ EN TRADUCCIÓ
Pràctiques per a joves que, en el marc del seus estudis, hagin de fer un període de pràctiques. Durada: d’1 a 4 mesos.

 

CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA
Pràctiques de 5 mesos per a recent titulats/des universitaris a la Secretaria General del Consell de la Unió Europea.
Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE o d'un país candidat, acreditar bon coneixements de francès o anglès i no haver gaudit anteriorment de cap pràctica remunerada superior a 2 mesos a qualsevol institució de la UE.
Convocatòria: anual, normalment de juny a agost.
Dos períodes de pràctiques:

- de l’1 de febrer al 30 de juny
- de l’1 de setembre al 31 de gener.

També hi ha la possibilitat de sol•licitar pràctiques no remunerades per a estudiants universitaris.


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓ EUROPEA

OPCIÓ GENERAL
Pràctiques d’un màxim de 5 mesos per a titulats/des en dret, ciències polítiques o econòmiques o estudis similars. 
Requisits: tenir bon coneixement de francès.
Convocatòria: 2 convocatòries anuals:

- fins al 30 d’abril [període de pràctiques: d’octubre a febrer] 
- fins al 30 de setembre [període de pràctiques: de març a juliol]

OPCIÓ D’INTERPRETACIÓ
Pràctiques de 10 a 12 setmanes per a joves intèrprets per millorar professionalment en l’àmbit de la interpretació jurídica.
Requisits: titulats especialistes en interpretació de conferències amb bon coneixement de francès llegit i una combinació lingüística que presenti interès a la Direcció d’Interpretació. 
Convocatòria: 2 convocatòries anuals:

- fins al 30 d’abril [període de pràctiques: d’octubre a febrer].
- fins al 30 de setembre [període de pràctiques: de març a juliol].

TRIBUNAL DE COMPTES EUROPEU
Pràctiques d’un màxim de 5 mesos per a titulats/des universitaris .
Requisits: tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE, acreditar un coneixement excel•lent d’un idioma oficial de la UE i bon nivell d’una altra llengua oficial i no haver gaudit anteriorment de cap període de pràctiques remunerades.
Convocatòria: 3 convocatòries anuals i 3 períodes de pràctiques a l'any.
El Tribunal també ofereix pràctiques no remunerades.

COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL
Pràctiques de 5 mesos a Brussel•les per a titulats/des universitaris. 
Requisits: tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE.
Convocatòria: 2 convocatòries anuals:

- de gener a març [període de pràctiques: de setembre a febrer]
- de juliol a setembre [període de pràctiques: de febrer a juliol]

També ofereix pràctiques no remunerades de curta durada [d’1 a 3 mesos] per a estudiants. 

COMITÈ DE LES REGIONS

Pràctiques de 5 mesos a Brussel•les per a titulats/des universitaris.
Requisits: tenir la nacionalitat d’un país de la UE o d’un país candidat, tenir excel•lent nivell d’una de les llengües oficials de la UE i un coneixement satisfactori d’una de les llengües de treball: anglès o francès.
Convocatòria: 2 convocatòries anuals:

- de l’1 d’abril al 30 de setembre [període de pràctiques: de febrer a juliol]  
- de l’1 d’octubre al 31 de març [període de pràctiques: de setembre a febrer]

També ofereix pràctiques no remunerades d’un màxim de 4 mesos per a estudiants de postgrau.

DEFENSOR DEL POBLE EUROPEU

Pràctiques d'un any a Brussel·les o Estrasburg per a graduats/des universitaris.
Requisits: tenir la nacionalitat d’un país de la UE o d’un estat candidat; tenir un coneixement excel·lent d’anglès; disposar d’estudis en Ciències Polítiques, Estudis Europeus, Relacions Internacionals, Administració Pública Europea, Recursos Humans, Dret, Auditoria i Economia, en el cas de la modalitat de pràctiques de "Gestió de casos". També hi ha modalitat de comunicació.
Convocatòria: anual. Hi ha dues dates d’inici de pràctiques: 1 de setembre i 1 de gener.

BANC CENTRAL EUROPEU
Pràctiques de 3 a 6 mesos prorrogables fins a un màxim de 12 mesos per a universitaris recent titulats/des o estudiants de postgrau. 
Requisits: tenir la nacionalitat d’un país de la UE o d’un país candidat, acreditar un excel•lent nivell d’anglès i d’una altra llengua oficial de la UE i no tenir experiència laboral de més d’un any. 
Convocatòria: les vacants es publiquen a la pàgina web. [No hi ha un calendari establert de les convocatòries]

AGÈNCIA EUROPEA DE MEDICAMENTS

Pràctiques de 10 mesos per a titulats/des universitaris. 
Requisits: tenir la nacionalitat d’un país de la UE o d’un país candidat; tenir un bon nivell d’anglès (mínim C1) i com a mínim d’una altra llengua oficial; haver acabat els estudis universitaris o ser estudiant en un programa Erasmus+ o similar o ser estudiant de doctorat.
Convocatòria: anual.

CENTRE DE TRADUCCIÓ DELS ÒRGANS DE LA UNIÓ EUROPEA
Pràctiques de 4 a 6 mesos per a estudiants universitaris.
Requisits: ser ciutadà de la UE o de països candidats, haver cursat almenys 4 semestres d’estudis universitaris o tenir una formació equivalent, tenir coneixements excel•lents d’una llengua oficial de la UE i un bon coneixement d’una segona llengua. Es valorarà el bon coneixement d’una de les llengües de treball del centre: anglès o francès.
Convocatòria: anual. 
A principis d’any, publiquen les vacants i els períodes de pràctiques.

CENTRE EUROPEU PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL – CEDEFOP
Pràctiques de 9 mesos per a joves universitaris recent titulats/des o estudiants de doctorat que comencin la seva trajectòria professional. 
Requisits: ser ciutadà d’un país de la UE o d’un país candidat i tenir coneixement d’almenys 2 llengües oficials, una de les quals ha de ser l’anglès.
Convocatòria: anual. 

AGÈNCIA EUROPEA DELS DRETS FONAMENTALS
Pràctiques de 3 a 12 mesos per a joves universitaris recent titulats/des. 
Requisits: tenir la nacionalitat d’un país de la UE o d’un país candidat i tenir coneixements d’anglès i d’un altre idioma oficial de la UE.
Convocatòria: anual.

CENTRE COMÚ D’INVESTIGACIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA
Pràctiques de 3 a 5 mesos de durada, amb dues modalitats: pràctiques per a persones que estan preparant una tesi en el marc dels estudis universitaris, o bé pràctiques per a persones amb titulació universitària, sempre i quan no hagin passat més de 5 anys des de l’últim títol universitari.
Requisits: ser ciutadà d’un país de la UE o d’un país candidat o d’altres països que contribueixin financerament al programa; tenir un bon coneixement de 2 llengües europees, una de les quals ha de ser anglès, francès o alemany (llengües de treball de la Comissió Europea); no haver estat beneficiari d’un altre programa de pràctiques de les institucions de la UE ni haver treballat per cap institució o agència de la UE amb anterioritat.
Convocatòria: es publiquen les vacants a http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR

OFICINA D’HARMONITZACIÓ DEL MERCAT INTERIOR
Pràctiques de 5 a 7 mesos per a titulats universitaris. 
Requisits: tenir coneixement de 2 idiomes de la UE, un dels quals ha de ser l’anglès, francès, alemany, castellà o italià.  No haver gaudit anteriorment d’unes pràctiques similars.
Convocatòria: 2 convocatòries anuals.

CONSELL EUROPEU DELS REFUGIATS I EXILIATS
Pràctiques d’11 mesos a l’oficina de Brussel•les per donar suport a les tasques de recerca i desenvolupament de les polítiques europees per als refugiats i els drets humans.
Requisits: segons convocatòria.
Convocatòria: anual. Les vacants de pràctiques es publiquen periòdicament al web.

INSTITUT UNIVERSITARI EUROPEU DE FLORÈNCIA
Pràctiques de 3 a 12 mesos per a estudiants universitaris o de FP o recent titulats/des o funcionaris d’un país de la UE. També ofereixen pràctiques no remunerades d’un màxim de 3 mesos.
Requisits: tenir la nacionalitat d’un país de la UE, tenir coneixements excel•lents d’una llengua oficial de la UE i un bon coneixement d’una segona llengua. Les llengües de treball de l’Institut són l’anglès, francès i l’italià.
Convocatòria: oberta tot l’any.
També ofereix pràctiques no remunerades d’un màxim de 3 mesos.

OBSERVATORI EUROPEU DE LES DROGUES I LES TOXICOMANIES - OEDT
Pràctiques de 8 mesos per a titulats/des universitaris.
Requisits: ser ciutadà d’un país de la UE, Noruega, Turquia o països candidats i tenir un nivell alt d’anglès.
Convocatòria: anual.  Les vacants es publiquen a https://e-recruitment.emcdda.europa.eu i les sol•licituds es poden presentar entre l’1 de novembre i el 31 de desembre de cada any.

AGÈNCIA ESPACIAL EUROPEA 
Pràctiques d’un any per a titulats/des universitaris en enginyeria, física, biologia, medicina, dret i gestió empresarial.
Requisits: ser ciutadà d’un estat membre de l’Agència.  
Convocatòria: anual.

OFICINA EUROPEA DE PATENTS
Pràctiques de 3 a 6 mesos per a estudiants de ciències o enginyeries o recent titulats/des. També hi ha la possibilitat de fer pràctiques de 4 mesos per a recent graduats/des en dret, relacions internacionals, afers europeus, economia o comunicació.
Requisits: ser ciutadà d'un estat adscrit a l’Oficina i tenir bon coneixement d'anglès i coneixements d’alemany o francès.
Convocatòria: anual.

OBSERVATORI EUROPEU AUSTRAL
Pràctiques de 3 a 6 mesos per a dissenyadors gràfics o periodistes científics a les seus d’Alemanya o Xile. Periòdicament es publiquen altres vacants a la pàgina web.
Requisits: tenir bon coneixement d’anglès i altres requisits segons la modalitat.
Convocatòria: anual.

ORGANITZACIÓ EUROPEA PER LA SEGURETAT DE LA NAVEGACIÓ AÈRIA - EUROCONTROL
Pràctiques de 2 a 12 mesos per a estudiants universitaris, recent titulats/des i estudiants de doctorat.
Requisits: tenir la nacionalitat d’un estat membre d’Eurocontrol i tenir bon coneixement d’anglès i francès. Es valorarà el coneixement d’una tercera llengua.
Convocatòria: anual. 

CENTRE EUROPEU D’INVESTIGACIONS NUCLEARS -CERN
Pràctiques no remunerades de 2 a 12 mesos per a estudiants i recent titulats/des en disciplines tècniques, científiques, d’informàtica o administratives.  No són remunerades però cobreixen les despeses d’allotjament, viatge i assegurança per malaltia o accident.
Requisits: tenir la nacionalitat d’un estat membre del CERN i tenir coneixements d’anglès o francès. 
Convocatòria: anual.
També ofereixen pràctiques no remunerades d’1 a 6 mesos per a estudiants en el marc dels seus estudis. 

JOVES PROFESSIONALS EN DELEGACIONS DE LA UE
Pràctiques de nou mesos [prorrogables nou mesos més] a les delegacions de la UE a l’exterior adreçades a joves professionals altament qualificats. S'ofereixen 2 places per Estat membre.
Requisits: tenir la nacionalitat d’un Estat membre de la UE, disposar de títol de màster en un àmbit relacionat amb les activitats de les Delegacions de la UE, bons coneixements d’idiomes.
Convocatòria: anual. 

INSTITUT EUROPEU PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

Pràctiques d’un màxim de 6 mesos a la seu de l’Institut a Vilnius [Lituània] adreçades a titulats/des universitaris.
Requisits: tenir una titulació universitària en ciències socials o humanitats; bon coneixements d’anglès, no haver gaudit de cap període de pràctiques en una institució europea i tenir certa experiència prèvia en qüestions d’igualtat de gènere.
Convocatòria: anual.

EUROPOL (La Haia)
Pràctiques de 3 o 6 mesos a la seu d’Europol per a estudiants o graduats/des universitaris en un àmbit rellevant per les tasques d’Europol.
Requisits: ser nacional d’un estat membre de la UE; ser major d’edat; molt bon coneixement d’almenys dues llengües oficials de la UE, una de les quals ha de ser l’anglès.
Convocatòria: les vacants de pràctiques es publiquen al web

AGÈNCIA EUROPEA DE SEGURETAT DE XARXES I INFORMACIÓ -EINSA (Atenes)
Pràctiques a la seu d’ENISA per a graduats/des universitaris, en les àrees de seguretat a les xarxes d’informació i administració i suport.
Requisits: bons coneixements de l’anglès i d’una segona llengua de la UE; no haver realitzat cap mena d’estada de pràctiques a les institucions europees.
Convocatòria: les vacants de pràctiques es publiquen al web

AGÈNCIA EUROPEA DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES (Helsinki)
Pràctiques d’entre 3 i 6 mesos per a recent graduats/des qualificats o persones que disposin qualificació professional tècnica de nivell equivalent, en diferents àrees (química, toxicologia, biologia, ciències mediambientals, dret, comunicacions, finances, recursos humans).
Requisits: ser nacional de la UE o de l’EEE; bon nivell d’anglès; disposar de títol universitari o equivalent en un àmbit rellevant per a l’agència; no haver fet cap altre període de pràctiques en una institució o agència de la UE.
Convocatòria: les vacants de pràctiques es publiquen al web

AGÈNCIA EUROPEA DE SEGURETAT MARINA (Lisboa)
Pràctiques d’entre 3 i 6 mesos per a recent graduats/des universitaris en l’àmbit de la legislació de la seguretat marítima, les respostes a la contaminació marina i cooperació entre estats membres en matèria de seguretat marítima.
Requisits: ser nacional de la UE, Noruega, Islàndia o d’un país candidat a l’adhesió; haver obtingut un títol d’educació superior o equivalent; bon nivell d’anglès (nivell B2).
Convocatòria: dues a l’any. Les dates d’inici de les pràctiques són 1 de març i 1 de setembre.

INSTITUT D'ESTUDIS DE SEGURETAT DE LA UE (EUISS)
Pràctiques de 5 mesos per graduats/des que hagin obtingut un títol de Màster, en tasques de recerca, a la seu de París o a l’oficina de Brussel·les.
Requisits: ser ciutadà d’un estat membre de la UE; haver completat un Màster en àmbits relacionats en ciències polítiques, relacions internacionals o equivalent; tenir fluïdesa en anglès i bons coneixements de com a mínim una altra llengua de la UE; tenir certa experiència laboral en un àmbit relacionat amb la seguretat, la defensa o política exterior.
Convocatòria: dues a l’any. Els períodes de pràctiques són dos: de setembre a gener i de febrer a juny