Esteu aquí: Inici Noticies

Noticies

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EURODISSEA

Pràctiques a empreses i entitats de diferents regions d’Europa

Programa de l'Assemblea de Regions d'Europa (ARE) que permet fer pràctiques d'entre 3 i 7 mesos a empreses i entitats de determinades regions d’Europa per a joves entre 18 i 30 anys.

Requisits: estar empadronat a Catalunya (o en altres regions del programa), estar aturat (o treballar en precari), tenir coneixement suficient de l’idioma de la regió d’acollida i tenir formació i/o experiència professional en l’àmbit laboral objecte de l’estada.

Les places de pràctiques ofertes per part de les regions es poden consultar al web d'Eurodissea

PRÀCTIQUES A L'ESTRANGER – PROGRAMA TLN MOBILICAT

Pràctiques d’entre 2 i 5 mesos a qualsevol país de la UE

Pràctiques d’un mínim de 2 mesos a qualsevol país de la Unió Europea en empreses públiques i privades. A Catalunya hi ha 9 entitats que gestionen aquest programes de pràctiques. En el cas de Lleida, cal adreçar-se a l’Associació Alba (Tàrrega)

Requisits per accedir-hi: tenir entre 18 i 30 anys d'edat; estar inscrit/a a la Garantia Juvenil; estar inscrit/a com a demandant d'ocupació no ocupats al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; tenir estudis d'especialització de grau mitjà o superior abandonats prematurament o acabats; tenir experiència laboral inferior a tres mesos.

Més informació: Associació Alba

Contacte Associació Alba:

Av. Onze de Setembre, s/n, 25300 Tàrrega

Telèfon: 973 312221 / E-mail: vamoros@aalba.cat

 

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

Iniciativa de la UE per a joves que vulguin fer un voluntariat o col·laborar en projectes solidaris

Iniciativa de la UE que ofereix als joves d’entre 18 i 30 anys l’oportunitat d’adquirir experiència per desenvolupar les seves competències i aportar la seva contribució a la societat, com a voluntaris o col·laborant en projectes en el seu propi país o en un altre.

El Cos Europeu de Solidaritat té dues línies d’actuació complementàries:

-        la vessant relacionada amb el voluntariat ofereix als joves l’oportunitat de cobrar una beca i fer serveis de voluntariat de 2 a 12 mesos a temps complet;

-        la vessant laboral ofereix als joves oportunitats laborals o períodes de pràctiques o d’aprenentatge en un ampli ventall de sectors que fan activitats de solidaritat.

Les persones interessades s’han d’inscriure al web del Cos Europeu de Solidaritat. Els projectes es realitzaran en organitzacions degudament acreditades i autoritzades per la Comissió Europea.

Els/les joves contractats/des a través de la vessant laboral poden optar a ajudes econòmiques de mobilitat laboral, gestionades per la xarxa Eures-Spain.

Podeu consultar la informació detallada al blog d’Eures-Spain

VOLS TREBALLAR COM A MESTRE A SUÈCIA?

Dins el marc de la cooperació EURES Espanya- EURES Suècia, s'està posant en marxa un projecte per captar professorat (graduats en Educació Primària o Magisteri) per treballar a Suècia. Al llarg del 2018 i 2019 es realitzaran sessions informatives i entrevistes a Espanya. Hi estàs interessat? Aquesta és la informació que es rep de Suècia:

If you are a teacher considering the Swedish labour market you should look into this information
Sweden suffers from severe lack of teacher within the elementary school.
Now we are addressing you that are looking for a new challenge in life.
In order to become a teacher in Sweden you should be prepared to learn Swedish. You also have to
be an EU citizen and eventually registered at The Swedish National Agency for Education.
We will support you in all the stapes of the process.

Read more about this at: http://bit.ly/2KZLp3M

Si tens la titulació indicada i parles anglès, contacta per més informació i envia el teu CV en anglès a teachers@arbetsformedlingen.se (amb còpia a eures.nordicos@sepe.es ). ASSUMPTE DEL MAIL: "TEACHERS SWEDEN"

Consells d'utilitat:

Com preparar un CV i carta de presentació a "l'estil Suec": https://bambuser.com/v/7137667

SELECCIÓ D'EDUCADORS INFANTILS A MUNICH I FRANKFURT

HELMECA Personal GmbH és una empresa especialitzada en el sector educatiu alemany i espanyol que busca educadors infantils que vagin a escoles de Munich i Frankfurt. Busquen educadors que vulguin:

 • Treballar amb pedagogies alternatives (Montessori, Waldorf, etc.) en un entorn multicultural.
 • Estabilitat laboral i desenvolupament professional.
 • Sentir-se valorats com professionals de l'educació.
 • Tenir llibertat per posar en pràctica les seves idees pedagògiques.

REQUISITS:

 • Tècnics i/o Diplomats i/o Grau en Educació Infantil.
 • Nivell B2 d'alemany (ofereixen formació per conseguir-lo).
 • Compromís de desenvolupar-se professionalment dins una pedagogia alternativa

S'OFEREIX:

 • Contracte indefinit
 • Sou brut mensual de 2.300€ /1.549€ nets.
 • Jornada laboral de 40 hores/setmana.
 • Visita a l'escola prèvia a la incorporació laboral.
 • Curs intensiu d'alemany a Madrid (6 mesos)
 • Curs d'alemany a Alemanya (12 mesos)

SERVEIS ADICIONALS INCLOSOS:

 • Assessorament en les gestions administratives amb les autoritats alemanyes: homologació del títol, assegurança mèdica, seguretat social, obertura d'un compte corrent i empadronament.
 • Ajuda en la cerca d'allotjament.
 • Informació i assessorament per la solicitud de les ajudes EURES
 • Possibilitat de finançament de les despeses de formació.

Web: www.helmeca.de

Enviar solicitud: entrevista@helmeca.de

PRÀCTIQUES A DIFERENTS REGIONS D’EUROPA- PROGRAMA EURODISSEA

Eurodissea és un programa d'intercanvi de l'Assemblea de les Regions d'Europa (ARE) que ofereix pràctiques de tres a set mesos, en empreses i entitats de diferents regions d’Europa, als joves que estan buscant feina i que tinguin entre 18 i 30 anys.

Programa obert tot l'any, les ofertes de pràctiques es publiquen al web d'Eurodissea i cal registrar-se per enviar la sol·licitud a la plaça concreta.

Les ofertes de pràctiques es poden consultar aquí: web Eurodissea

BEQUES DE PRÀCTIQUES DE L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME A L’EXTERIOR

Convocatòria per a la concessió de beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior de l'Agència Catalana de Turisme. Les places per a fer pràctiques són a Madrid, Frankfurt, París, Brussel·les, Nova York, Londres i Milà.

Requisits:

a) Tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea.

b) Posseir titulació universitària oficial (diplomatura, llicenciatura o grau) obtinguda en una universitat de qualsevol dels estats membres de la Ue o estar en condicions d'obtenir-la mentre duri el període de lliurament de sol·licituds.

c) Tenir l'empadronament a Catalunya mínim de dos anys, en els darrers cinc anys.

d) Tenir el certificat de nivell de suficiència de català (nivell C1) o titulació equivalent.

e) No estar separat/ada mitjançant resolució ferma dictada en expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques.

f) Tenir un màxim de 30 anys el dia de la publicació de la resolució de convocatòria.

g) Tenir un alt nivell oral i escrit de l'idioma/es oficial/s del país de destinació o bé del que habitualment s'utilitzi en les relacions professionals.

h) No haver estat beneficiari/ària amb anterioritat d'una beca de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior de l'Agència Catalana de Turisme.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 16 de setembre de 2019 (inclòs).

Més informació: Agència Catalana de Turisme

PROGRAMES DE PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE

PRÀCTIQUES AL COMITÈ DE LES REGIONS DE LA UE

Pràctiques de 5 mesos a Brussel•les per a graduats/des universitaris/es.

Requisits: tenir la ciutadania d’un país de la UE o d’un país candidat, tenir excel•lent nivell d’una de les llengües oficials de la UE i un coneixement satisfactori d’una de les llengües de treball: anglès o francès.

Presentació de sol·licituds fins el 30 de setembre. Inici de les pràctiques el febrer de 2020.

Més informació: Comitè de les Regions

PRÀCTIQUES AL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL

Pràctiques de 5 mesos a Brussel•les per a titulats/des universitaris/es.

Requisits: tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE; tenir excel•lent nivell d’una de les llengües oficials de la UE i un coneixement satisfactori d’una de les llengües de treball: anglès o francès.

Presentació de sol·licituds fins el 30 de setembre 2019. Inici de les pràctiques el febrer de 2020.

Més informació: Consell Econòmic i Social


BEQUES FULBRIGHT PER A LECTORS D’ESPANYOL ALS EUA

Convocatòria per a lectors d'espanyol en universitats nord-americanes durant el curs acadèmic 2020-2021. El termini d'inscripció finalitza el 17 d'octubre.

Convocatòria de fins a un màxim de 14 places per a lectors d'espanyol en universitats nord-americanes durant el curs acadèmic 2020-2021 per un període de 9 mesos sense possibilitat de renovar.

El programa ofereix l'oportunitat d'adquirir experiència en l'ensenyament d'espanyol i conèixer profundament la societat i cultura nord-americanes. Els participants, a més de les seves responsabilitats docents, cursaran assignatures d'estudis universitaris i participaran en activitats extracurriculars mentre ajuden a enfortir i millorar la qualitat de l'ensenyament del castellà en les universitats que participen en aquesta convocatòria.

Es requereix tenir nacionalitat espanyola i residència a Espanya; disposar de títol superior de llicenciatura o grau (la data d'obtenció del títol no pot ser anterior a juny de 2012 ni posterior a octubre de 2019); tenir experiència laboral o formació acreditada en l'ensenyament d'idiomes o en educació; tenir bon nivell d'anglès oral i escrit acreditat; flexibilitat, capacitat d’adaptació i disposició per a col·laborar amb el departament on s’incorpori.

El termini d'inscripció acaba el 17 d'octubre de 2019. I a principis de novembre es duu a terme el procés de selecció.

Per més informació, visitar la pàgina web de Fulbright o el següent enllaç:

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/lectores-de-espanol/2020-2021/1632/

Convocatòria per a professionals de l’educació infantil a Berlín

Llocs de treball per a educadors infantils a Alemanya. Termini d'inscripció: fins el 16 d'octubre de 2019.

Procés de selecció de la xarxa Eures per a professionals de l’educació infantil (per a nens de 0 a 6 anys) per treballar a Berlín (Alemanya).

Es requereix tenir la titulació de mestre/a d’Educació infantil; mestre/a amb l’especialitat d’educació infantil; tècnic/a superior en educació infantil; diplomat/da en treball social o diplomat/da en educació social; coneixements d’alemany amb nivell mínim de B1; coneixements d’anglès a nivell intermig; tenir nacionalitat d’un Estat membre de la UE.

L’empresa ofereix curs d’alemany previ a la incorporació al lloc de treball i suport i assessorament en l’arribada a Berlín.

El període d'inscripció finalitza el 16 d'octubre de 2019. Per més informació, accediu al següent enllaç:

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-alemania.html

OFERTES DE TREBALL A DIFERENTS PAÏSOS D'EUROPA

Ofertes de treball a Europa de la xarxa EURES

La xarxa EURES (European Employment Services) és el Portal Europeu de la Mobilitat Professional. En aquests enllaços trobareu informació relacionada amb les ofertes de treball, processos de selecció i informació dels diferents països europeus que participen en aquesta xarxa de cooperació (els 27 Estats Membres, Suïssa, Islàndia, Noruega i Liechtenstein)

Més informació: web Eures- Servicio de Empleo Público Español

Butlletí de NOVEMBRE 2023 del Servei Públic d'Ocupació (SOC)

EURES també organitza "European Job Days": jornades europees de treball online per conéixer oportunitats laborals en altres països.

European Job Days

Ajuts a la mobilitat laboral EURES: Eures Targeted Mobility Scheme. Són ajuts econòmics per a persones que busquen treball o pràctiques en un altre país, que se sol·liciten abans d'iniciar el treball o les pràctiques, i cal tenir una oferta de treball en ferm. Es tramiten a través del conseller/a Eures de cada província.

Contacte de la xarxa Eures a la província de lleida: eures.lleida.soc@gencat.cat

PRÀCTIQUES AL COMITÈ DE LES REGIONS DE LA UE

Pràctiques de 5 mesos a Brussel•les per a graduats/des universitaris.

Pràctiques de 5 mesos a Brussel•les per a graduats/des  universitaris.

Requisits: tenir la nacionalitat d’un país de la UE o d’un país candidat, tenir excel•lent nivell d’una de les llengües oficials de la UE i un coneixement satisfactori d’una de les llengües de treball: anglès o francès; no haver gaudit anteriorment d’unes pràctiques similars de més de 8 setmanes en una institució o organisme de la UE.

Sol·licituds fins el 30 de març de 2020.

Inici de les pràctiques al setembre 2020.

Més informació a https://cor.europa.eu/es/about/Pages/traineeships.aspx

PRÀCTIQUES A LES INSTITUCIONS EUROPEES

Recull de programes de pràctiques i ofertes de treball a les institucions de la Unió Europea

Recull d'ofertes de treball i pràctiques en institucions i agències de la Unió Europea del mes de NOVEMBRE 2023, elaborat per la REPER (Representación Permanente de España ante la UE)

Més informació: document resum del 8 de novembre 2023

També podeu consultar la Guia informativa per preparar oposicions a la Unió Europea del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació i el Manual de pràctiques en institucions de la Unió Europea i altres organismes internacionals de la Secretaria d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 


OFERTES DE PRÀCTIQUES A ALTRES REGIONS D'EUROPA

Programa de pràctiques del programa Eurodyssey

PROGRAMA EURODISSEA:

El programa Eurodissea (Eurodyssey) de l'Assamblea de Regions d'Europa (ARE) ofereix pràctiques a empreses i entitats de determinades regions d’Europa per a joves entre 18 i 30 anys. La durada és de 3 a 7 mesos. El programa de pràctiques inclou: cus d’idioma inicial, allotjament, salari o beca mensual i assegurança.

Actualment hi ha ofertes de pràctiques actives a Valònia i Brussel·les (Bèlgica)

Podeu consultar les ofertes de pràctiques, requisits de cada oferta i enviar la vostra sol·licitud a través del web del programa: programa Eurodyssey