Esteu aquí: Inici Més informacions CV Europass

CV Europass

La recerca d’un lloc de treball, especialment en un altre país, requereix la preparació de documentació acreditativa de la formació i experiència professional (currículum vitae en anglès o idioma del país d’acollida, una carta de presentació...).  A més, el reconeixement d’aquestes experiències requereix també dels documents acreditatius adients.

Per facilitar la preparació d’aquesta documentació i unificar-la a tota la Unió Europea, la Comissió Europea va crear la iniciativa EUROPASS, que ha desenvolupat diverses eines:

    1.- El Currículum Vitae Europass: és un model de currículum validat per 31 països europeus que permet presentar les capacitats personals i qualificacions professionals de manera senzilla i comprensible per tota Europa (EEE i països candidats) .

    2.- El Passaport de Llengües Europass: és una eina per a l’autoavaluació de les capacitats i qualificacions lingüístiques.  Pot ser elaborada pel mateix interessat.

    3.- El Suplement Europass al Títol de Tècnic o al Certificat de Professionalitat: descriu els coneixements i les capacitats adquirides pel titular.  Ha de ser expedit per les autoritats competents d’educació i formació.

    4.- El Suplement Europass al Títol Superior: descriu els coneixements i capacitats adquirides pel titular del certificat d’ensenyament superior. És un complement a la informació inclosa a certificats i títols oficials i ha de ser expedit per les autoritats competents d’educació i formació.

    5.- El Document de Mobilitat Europass: on hi figuren els coneixements i capacitats adquirides en un altre país europeu.

Europass disposa d’un centre nacional de contacte a Espanya: SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación)


D’altra banda, la xarxa Eures també ofereix consells sobre redacció de CV i cartes de presentació a diferents països europeus, que es poden consultar al web del SEPE seleccionant el país desitjat per anar a buscar feina